Hoe zijn we georganiseerd? 

Bestuurlijk gezien hebben we twee constructies; een vereniging met leden en een stichting die tot doel heeft om middelen ter beschikking te stellen om het Kulturhus in stand te houden. 

 

Stichting Vrienden van Kulturhus Lintelo

De stichting Vrienden van Kulturhus Lintelo heeft als doel het in stand houden van het Kulturhus Lintelo; een multifunctioneel gebouw voor de inwoners van Lintelo en omgeving. Het Kulturhus is het middelpunt van het bloeiende verenigingsleven in Lintelo en een ontmoetingsplek voor de lokale gemeenschap en voor mensen buiten Lintelo.

De stichting draait met vrijwilligers die geen beloning of vergoeding ontvangen en draagt bij aan de leefbaarheid in de buurtschap Lintelo. Dit wordt gedaan middels het organiseren van diverse activiteiten in en om het Kulturhus. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast zijn er een aantal commissies die een uitvoerende taak hebben. De inkomsten die de stichting heeft bestaat uit huurinkomsten vanuit verhuur van zalen en sportzaal, opbrengsten van georganiseerde activiteiten, subsidies, donaties en sponsorgelden. Meer info over de werkwijze van de stichting vindt u in ons Beleidsplan 2020-2024 .

De stichting Vrienden van Kulturhus Lintelo (KvK-nr. 09172727) heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling): giften die u doet aan een ANBI-instelling mogen fiscaal worden afgetrokken en de ANBI-instelling betaalt geen erf- of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Het RSIN van de Stichting is 8182.03.158.

 

Lees hier meer over de Stichting

 

Vereniging voor een gebouw voor chr. belangen te Lintelo

De Vereniging heeft als doel het in stand houden van het Kulturhus Lintelo; een multifunctioneel gebouw voor de inwoners van Lintelo en omgeving. Het Kulturhus is het middelpunt van het bloeiende verenigingsleven in Lintelo en een ontmoetingsplek voor de lokale gemeenschap en voor mensen buiten Lintelo.

De vereniging draait met vrijwilligers die geen beloning of vergoeding ontvangen en draagt bij aan de leefbaarheid in de buurtschap Lintelo. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast zijn er een aantal commissies die een uitvoerende taak hebben. De inkomsten die de Vereniging heeft bestaat uit huurinkomsten vanuit verhuur van zalen en sportzaal, pacht van de horecaondernemer.

Lees hier meer over de vereniging