Lintelo's Belang

Toekomstvisie Lintelo

Lees hier het Dorpsplan Lintelo

nieuwsbrieven

Uuthuuskes

Lees hier meer over de Uuthuuskes.

Lintelo’s belang

Lintelo’s belang is een neutrale belangenvereniging van Lintelo zonder politieke kleur.

De vereniging stelt zich tot doel de belangen van alle Linteloërs te behartigen.

De aktiviteiten van Lintelo’s belang zijn onder andere;  • aanspreekpunt van de gemeente Aalten voor ontwikkelingen met betrekking tot Lintelo
  • het ontwikkelen van initiatieven in het algemeen belang van Lintelo
  • meewerken aan projecten in Lintelo
  • deelname aan het Platform Aalten. Een overleg- en samenwerkingsverband van alle lokale gemeenschapshuizen, belangenverenigingen en de Zorgcoöperatie in de gemeente Aalten. De deelnemers in het platform  willen elkaar versterken door onderlinge samenwerking en kennisoverdracht. Maar ook in het kader van o.a. burgerparticipatie een klankbord zijn voor de gemeente Aalten. 
  • afvaardiging in SAAP Stichting Samenwerkend Actief Aaltens Platteland – www.stichtingsaap.nl. Deze stichting heeft ten doel: het stimuleren en ondersteunen van het proces van plattelandsvernieuwing en plattelandsontwikkeling in de gemeente Aalten, onder andere op het gebied van landbouw, leefbaarheid, recreatie en toerisme, natuur en landschap, cultuurhistorie en economie.
  • organisatie ledenvergadering
  • onderhoud AEDDe ontwikkelingen zijn ook in Lintelo niet stil blijven staan. Denk aan veranderende wegen, woningbouw, bouw van Kulturhus enz enz.

De mening van de inwoners van Lintelo horen wij graag!

Lintelo’s Belang wil graag van u horen wat u in deze tijd belangrijke zaken vindt voor de ontwikkeling van Lintelo.

Waar zou naar uw mening Lintelo’s Belang zich voor in moeten zetten. Of wat zijn zaken van algemeen belang waarbij Lintelo’s Belang kan ondersteunen. Uw mening horen wij graag! U kunt contact opnemen met één van de bestuursleden. Of mailen naar ons mail adres lintelosbelang@gmail.comVolg jij onze facebookpagina al?