De volgende verenigingen vinden in het Kulturhüs hun thuis:

Christelijke bibliotheek Lintelo
Contactpersoon: Nel Jongste
E-mail: nel.jongste@hotmail.com
www.facebook.com/bibliotheeklintelo/

Sjoelvereniging
Contactpersoon: Marianne de Groot
E-mail: ma.degroot@outlook.comTelefoonnr.: 0543-461467

Toneelvereniging Lintelo
Contactpersoon: Jantine ….
E-mail: toneelvereniginglintelo@gmail.com
http://www.facebook.com/Toneelvereniging-Lintelo

Lintelo’s belang
Voorzitter: H. Helmink
E-mail: lintelosbelang@gmail.com
Website: www.lintelosbelang.nl

Christelijke Gymnastiekvereniging S.S.S. Irene
E-mail: info@sss-irene.nl
Website: www.sss-irene.nl

JOLO (Jeugd Organisatie LintelO)
E-mail: jololintelo@gmail.com

Christelijke Gemengde Zangvereniging Sursum Corda Lintelo
Contactpersoon: Annie Vreman-Siebelink
Telefoonnr.: 0543-461488
E-mail: fam_vreman@hotmail.com
www.facebook.com/SursumCordaLintelo

Christelijke Oranjevereniging Lintelo
Contactpersoon: Wendy Heusinkveld
E-mail: cov-lintelo@hotmail.com
www.facebook.com/covlintelo/

Christelijke Muziekvereniging Advendo Lintelo
Contactpersoon: Thea Herder
Telefoonnr.: 0543-461636
E-mail: secretaris@advendolintelo.nl
Website: www.advendolintelo.nl

Schietvereniging Lintelo
Contactpersoon: Arno Hengeveld
Telefoonnr.: 06-51218547
E-mail: schietvereniginglintelo@gmail.com

Ondernemersvereniging Lintelo
Contactpersoon: Brigitte Vreman
E-mail: secretariaat@ondernemendlintelo.nl
Website: www.ondernemendlintelo.nl